Aktuality

Probíhají další aktivity projektu

Direkt marketingem jsou osloveny spřátelené a také vybrané firmy s možností zaměstnat vytipované a zaškolené pracovníky.

Zaškolení pracovníci jsou zařazeni na vybraná pracoviště. Zaměstnanci, kteří s ohledem ke svému zdravotnímu stavu práci nezvládnou, mohou tuto práci změnit v rámci podniku. Ideálním pracovním místem jsou malé hotely, informační centra a menší firmy, kde mají tito lidé více času na vykonání práce, jelikož jsou díky svému handicapu pomalejší. Zkušební-záuční doba těchto pracovníků je většinou delší než tři měsíce. S jednotlivými  zaměstnanci jsou po celou dobu jejich zaměstnání vedeny individuální pohovory, dle kterých je zjišťováno, zda jim přidělená práce vyhovuje.

Nábor pracovníků do sociálního podniku

Od měsíce července probíhá nábor pracovníků do sociálního podniku prostřednictvím letákové kampaně, kdy byly letáky umístěny na pobočkách ÚP, využito bylo také inzerce na jobs.cz. Vytvořeny jsou  internetové stránky, kde je také umístěn leták, který nabízí práci v našem sociálním podniku.

Následují pohovory s jednotlivými zájemci o místa probíhají v našem podniku. S každým uchazečem je řešen jeho aktuální zdravotní stav a po vzájemné dohodě je zvolena vhodná pracovní pozice. Práce je uchazeči nejdříve předvedena a dle jeho uvážení přidělena. Je vybráno 10 vhodných kandidátů.

Měsíce, červenec, srpen a září jsou ve znamení školení. Probíhá zaškolení nejprve vedoucích pracovníků a pak vybraných potencionálních zaměstnanců. Školení se týkají úklidových prací s různým zaměřením, komunikace se zákazníkem a také finanční gramotnosti