Probíhají další aktivity projektu

Direkt marketingem jsou osloveny spřátelené a také vybrané firmy s možností zaměstnat vytipované a zaškolené pracovníky.

Zaškolení pracovníci jsou zařazeni na vybraná pracoviště. Zaměstnanci, kteří s ohledem ke svému zdravotnímu stavu práci nezvládnou, mohou tuto práci změnit v rámci podniku. Ideálním pracovním místem jsou malé hotely, informační centra a menší firmy, kde mají tito lidé více času na vykonání práce, jelikož jsou díky svému handicapu pomalejší. Zkušební-záuční doba těchto pracovníků je většinou delší než tři měsíce. S jednotlivými  zaměstnanci jsou po celou dobu jejich zaměstnání vedeny individuální pohovory, dle kterých je zjišťováno, zda jim přidělená práce vyhovuje.