Nábor pracovníků do sociálního podniku

Od měsíce července probíhá nábor pracovníků do sociálního podniku prostřednictvím letákové kampaně, kdy byly letáky umístěny na pobočkách ÚP, využito bylo také inzerce na jobs.cz. Vytvořeny jsou  internetové stránky, kde je také umístěn leták, který nabízí práci v našem sociálním podniku.

Následují pohovory s jednotlivými zájemci o místa probíhají v našem podniku. S každým uchazečem je řešen jeho aktuální zdravotní stav a po vzájemné dohodě je zvolena vhodná pracovní pozice. Práce je uchazeči nejdříve předvedena a dle jeho uvážení přidělena. Je vybráno 10 vhodných kandidátů.

Měsíce, červenec, srpen a září jsou ve znamení školení. Probíhá zaškolení nejprve vedoucích pracovníků a pak vybraných potencionálních zaměstnanců. Školení se týkají úklidových prací s různým zaměřením, komunikace se zákazníkem a také finanční gramotnosti